shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.672.095
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 april 2022
Begindatum:8 april 2022
Naam:P. HD ARCHITECTES
Naam in het Frans, sinds 8 april 2022
Adres van de zetel: Place Saint-Jacques 16
4000 Liège
Sinds 8 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hambücken ,  Gilles  Sinds 8 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 8 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 april 2022
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 14 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 8 april 2022
Btw 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 8 april 2022
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 8 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug