shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.696.247
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 2022
Begindatum:11 april 2022
Naam:NOMAD PARTNER
Naam in het Frans, sinds 11 april 2022
Adres van de zetel: Avenue de l' Industrie 20 Stratenplan
4030 Liège
Sinds 11 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Charki ,  Yassine  Sinds 11 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 13 mei 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 mei 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 13 mei 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 11 april 2022
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 11 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug