shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.926.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 april 2022
Begindatum:19 april 2022
Naam:LIVEDROP
Naam in het Frans, sinds 19 april 2022
Adres van de zetel: Avenue de l'Hôpital 11
4000 Liège
Sinds 19 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 19 april 2022
Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 19 april 2022
Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 19 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.110 -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.860.000,20 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug