shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.270.626
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 april 2022
Begindatum:21 april 2022
Naam:SPEED FAB
Naam in het Frans, sinds 21 april 2022
Adres van de zetel: Chaussée Romaine (War) 180 Stratenplan  bus C
4300 Waremme
Sinds 21 april 2022
Telefoonnummer:
0498843627 Sinds 21 april 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
speedchassis.be@gmail.comSinds 21 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wegrzynski ,  Rafal  Sinds 21 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 21 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 21 april 2022
Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 21 april 2022
Btw 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 21 april 2022
Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 21 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 23 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug