shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.479.868
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2022
Begindatum:27 april 2022
Naam:All You Need
Naam in het Frans, sinds 27 april 2022
Afkorting: AYN
Naam in het Frans, sinds 27 april 2022
Adres van de zetel: Rue du Triangle(VD) 1 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 27 april 2022
Telefoonnummer:
081243970 Sinds 27 april 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ldd@fcfgroup.beSinds 27 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Dorlodot ,  Loïc  Sinds 27 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 juni 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 27 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 mei 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 27 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 27 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug