shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.495.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2022
Begindatum:28 april 2022
Naam:HINA GROUP
Naam in het Frans, sinds 28 april 2022
Adres van de zetel: Rue Grétry 32
4020 Liège
Sinds 28 april 2022
Telefoonnummer:
0471796940 Sinds 1 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hana.diallo@gmail.comSinds 28 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bah ,  Thierno  Sinds 28 april 2022
Bestuurder Diallo ,  Maïmouna  Sinds 28 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 mei 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 13 juni 2022
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 13 juni 2022
Btw 2008  11.040  -  Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
Sinds 1 mei 2022
Btw 2008  11.070  -  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Sinds 1 mei 2022
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 mei 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 22 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug