shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.576.670
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2022
Begindatum:29 april 2022
Naam:Fred & Louis
Naam in het Frans, sinds 29 april 2022
Adres van de zetel: Rue du Bosquet 32 Stratenplan
4317 Faimes
Sinds 29 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
wwww.fredandlouis.com Sinds 29 april 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Simonis ,  Frédéric  Sinds 29 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 mei 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 29 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug