shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.581.125
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2022
Begindatum:29 april 2022
Naam:Pharmasimple Pharmacies
Naam in het Frans, sinds 29 april 2022
Adres van de zetel: Georges Lecointelaan 50 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 1 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pêtre ,  Didier  Sinds 29 april 2022
Bestuurder Willems ,  Michaël  Sinds 29 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 29 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 mei 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.730  -  Apotheken
Sinds 29 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.730 -  Apotheken
Sinds 9 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug