shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0786.423.144
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 mei 2022
Begindatum:20 mei 2022
Naam:Artisans Nomades
Naam in het Frans, sinds 20 mei 2022
Adres van de zetel: Rue Bruyère Cacou 5
1460 Ittre
Sinds 20 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Brindel ,  Hervé  Sinds 20 mei 2022
Bestuurder Nazé ,  Sandra  Sinds 20 mei 2022
Bestuurder Renaud-Goud ,  Laure  Sinds 20 mei 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Daron ,  Simon-Pierre  Sinds 20 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  32.200  -  Vervaardiging van muziekinstrumenten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug