shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0786.297.044
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 mei 2022
Begindatum:17 mei 2022
Naam:URCAGUARY
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2022
Adres van de zetel: Rue Fraîche 23
4032 Liège
Sinds 17 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
coop@urcaguary.euSinds 17 mei 2022
Webadres:
www.urcaguary.eu Sinds 17 mei 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 17 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Balseca Hernandez ,  Vicente  Sinds 17 mei 2022
Bestuurder Gerday ,  Martin  Sinds 17 mei 2022
Bestuurder Wattiez ,  Mélanie  Sinds 17 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.720  -  Groothandel in metalen en metaalertsen
Sinds 17 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 mei 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug