shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.199.441
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2022
Begindatum:13 juni 2022
Naam:BCD HORECA
Naam in het Frans, sinds 13 juni 2022
Adres van de zetel: Rue du Sart-Tilman 351   bus 3
4031 Liège
Sinds 13 juni 2022
Telefoonnummer:
+3243612616 Sinds 13 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bcd.horeca.campus@gmail.comSinds 13 juni 2022
bcd.horeca.campus@gmail.comSinds 13 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 7 juli 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 augustus 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juli 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 7 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 13 juli 2022
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 13 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 9 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug