shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.265.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2022
Begindatum:14 juni 2022
Naam:AB ECOGLOBE WALLONIE
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2022
Adres van de zetel: Rue Phocas Lejeune,Isnes 25
5032 Gembloux
Sinds 14 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder El Katari ,  Abdelhamid  Sinds 14 juni 2022
Bestuurder Lahmar ,  Jamila  Sinds 14 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 augustus 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.909 -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 15 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug