shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.366.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2022
Begindatum:17 juni 2022
Naam:SUSHIS BAR COMPANY
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2022
Adres van de zetel: Rue de la Clef 12   bus 10
4621 Fléron
Sinds 17 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gauty ,  Kevin  Sinds 17 juni 2022
Bestuurder Hüynen ,  Matthias  Sinds 17 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 28 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug