shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.447.384
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2022
Begindatum:20 juni 2022
Naam:Sophie LARET & François ONCLIN, notaires associés
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2022
Adres van de zetel: Avenue de Navagne(VIS) 10
4600 Visé
Sinds 20 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0787.446.196   Sinds 20 juni 2022
Bestuurder 0787.446.889   Sinds 20 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Laret ,  Sophie  (0787.446.196)   Sinds 20 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Onclin ,  François  (0787.446.889)   Sinds 20 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juli 2022
 
 

Toelatingen

Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 12 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug