shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.477.276
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2022
Begindatum:21 juni 2022
Naam:Nicolas Ory Construction
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2022
Adres van de zetel: Rue du Treux,Eprave 29
5580 Rochefort
Sinds 21 juni 2022
Telefoonnummer:
+32484601398 Sinds 21 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
orynicolas@outlook.beSinds 21 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ory ,  Nicolas  Sinds 21 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2022
 
Ruwbouw
Sinds 1 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug