shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.494.894
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2022
Begindatum:21 juni 2022
Naam:CALAGA
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2022
Adres van de zetel: Cour Bibaux 1
4890 Thimister-Clermont
Sinds 21 juni 2022
Telefoonnummer:
+32498374342 Sinds 21 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
brasseriejj@gmail.comSinds 21 juni 2022
brasseriejj@gmail.comSinds 21 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Arlia ,  Gianni  Sinds 21 juni 2022
Bestuurder Bomboir ,  Valentin  Sinds 1 april 2024
Bestuurder Cipolla ,  Anthony  Sinds 21 juni 2022
Bestuurder Lo Bue ,  Antonio  Sinds 21 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 juni 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 21 juni 2022
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 21 juni 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 21 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug