shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.526.370
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2022
Begindatum:22 juni 2022
Naam:GTHR TRAVAUX
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2022
Adres van de zetel: Rue Cognely,Noiseux 3   bus B
5377 Somme-Leuze
Sinds 22 juni 2022
Telefoonnummer:
+32491521472 Sinds 22 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gthrtravaux@gmail.comSinds 22 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gauthier ,  Gilles  Sinds 22 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 juni 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 22 juni 2022
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 22 juni 2022
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 22 juni 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 1 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug