shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.641.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2022
Begindatum:24 juni 2022
Naam:E-MOBILITY CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2022
Adres van de zetel: Rue des Salamandres(NN) 6
5100 Namur
Sinds 24 juni 2022
Telefoonnummer:
+3281391534 Sinds 24 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@e-mobilityconcept.beSinds 24 juni 2022
vermeir@e-mobilityconcept.beSinds 24 juni 2022
Webadres:
www.e-mobilityconcept.be Sinds 24 juni 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bocquet ,  Pierre  Sinds 24 juni 2022
Bestuurder Keller ,  Laurent  Sinds 24 juni 2022
Bestuurder Vermeir ,  Claude  Sinds 24 juni 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Keller ,  Laurent  Sinds 24 juni 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Vermeir ,  Claude  Sinds 24 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 29 augustus 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 29 augustus 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 29 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 29 augustus 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 29 augustus 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 29 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 3 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug