shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.663.061
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2022
Begindatum:27 juni 2022
Naam:WICK'S
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: La Forge 21
4890 Thimister-Clermont
Sinds 1 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wick ,  Bastien  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Wick ,  Romain  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2022
 
Ruwbouw
Sinds 25 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juli 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 25 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug