shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.692.854
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2022
Begindatum:27 juni 2022
Naam:TERRASS'ô VERT
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: Fontaines(Cle) 122
4480 Engis
Sinds 27 juni 2022
Telefoonnummer:
0485702864 Sinds 27 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
delahozdupuis@gmail.comSinds 27 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De La Hoz-Dupuis ,  Christophe  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  01.490  -  Fokken van andere dieren
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug