shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.706.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2022
Begindatum:27 juni 2022
Naam:ALAU
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: Rue d'Eghezée, Forv. 46
5380 Fernelmont
Sinds 27 juni 2022
Telefoonnummer:
+32471236627 Sinds 27 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
alausrl2022@gmail.comSinds 27 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gilles ,  Axel  Sinds 27 juni 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Gilles ,  Axel  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 augustus 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug