shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.769.068
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2022
Begindatum:28 juni 2022
Naam:ACV TECH
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2022
Adres van de zetel: Chemin des Terres Tasse(Solw) 2
4845 Jalhay
Sinds 28 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Voisin ,  Anthony  Sinds 28 juni 2022
Bestuurder Voisin ,  Christian  Sinds 28 juni 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Voisin ,  Anthony  Sinds 28 juni 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Voisin ,  Christian  Sinds 28 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 12 juli 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 juli 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 12 juli 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 12 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juli 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 12 juli 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 juli 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 12 juli 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug