shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.845.381
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:30 juni 2022
Naam:MH METAL
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2022
Afkorting: MHM
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2022
Adres van de zetel: Alsembergsesteenweg 34   bus 188
1630 Linkebeek
Sinds 30 juni 2022
Telefoonnummer:
0499/201406 Sinds 1 juli 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
MHmetal17@hotmail.comSinds 1 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hauldebaum ,  Emmanuel  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 15 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging kermisactiviteiten
Sinds 2 november 2022
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 15 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  38.329  -  Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug