shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.850.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:30 juni 2022
Naam:Ets OLIVIER GALVAN
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2022
Adres van de zetel: Rue de Crocq(M) 27
4219 Wasseiges
Sinds 30 juni 2022
Telefoonnummer:
+32492522670 Sinds 30 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info.oliviergalvan@gmail.comSinds 30 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Galvan ,  Olivier  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 juli 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug