shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.873.392
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:30 juni 2022
Naam:De Buck Technologies
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2022
Adres van de zetel: Landhuisjesstraat 18/1 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 30 juni 2022
Telefoonnummer:
+32494693963 Sinds 30 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
paul@debuck.infoSinds 30 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Buck ,  Ronald  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 juli 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 juli 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug