shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.907.640
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2022
Begindatum:1 juli 2022
Naam:EURO-ISOL
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2022
Adres van de zetel: Rue des Saules 104
4500 Huy
Sinds 1 juli 2022
Telefoonnummer:
0478528602 Sinds 1 juli 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact.euro.isol@gmail.comSinds 1 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Nuredini ,  Faredin  Sinds 1 juli 2022
Bestuurder Nuredini ,  Ilirjan  Sinds 1 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug