shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.225.166
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 2022
Begindatum:5 juli 2022
Naam:FAUVE. M
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2022
Adres van de zetel: Rue de Cumont,Ws 2   bus B
5570 Beauraing
Sinds 5 juli 2022
Telefoonnummer:
+32478948278 Sinds 5 juli 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fauve.massart@gmail.comSinds 5 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Massart ,  Fauve  Sinds 5 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 19 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug