shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.328.007
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2022
Begindatum:7 juli 2022
Naam:DelStatis
Naam in het Frans, sinds 7 juli 2022
Adres van de zetel: Quai Godefroid-Kurth 32   bus 15
4020 Liège
Sinds 7 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hennicken ,  Delphine  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 7 juli 2022
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 7 juli 2022
Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 7 juli 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 7 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug