shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.539.031
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2022
Begindatum:13 juli 2022
Naam:NAEJ'S BEER
Naam in het Frans, sinds 13 juli 2022
Adres van de zetel: Chaussée Charlemagne 170
4890 Thimister-Clermont
Sinds 13 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Aldenhoff ,  Jean  Sinds 13 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 12 oktober 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 13 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug