shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.755.993
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2022
Begindatum:19 juli 2022
Naam:Maison Wallonne Conciergerie
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2022
Afkorting: M.W.C.L.
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2022
Adres van de zetel: Rue de l'Académie 53
4000 Liège
Sinds 14 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
maisonwallonne@gmail.comSinds 19 juli 2022
Webadres:
www.maisonwallonne.com Sinds 19 juli 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deffontaines ,  Victoire  Sinds 19 juli 2022
Bestuurder Kassir ,  Rayan  Sinds 16 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  79.120  -  Reisorganisatoren
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  79.901  -  Toeristische informatiediensten
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  79.909  -  Overige reserveringsactiviteiten
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  96.012  -  Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
Sinds 19 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug