shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.783.313
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 2022
Begindatum:20 juli 2022
Naam:VAN HOOYDONK & FILS
Naam in het Frans, sinds 20 juli 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Huy, Natoye 1   bus A
5360 Hamois
Sinds 20 juli 2022
Telefoonnummer:
+32476334049 Sinds 20 juli 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vanhooydonk-agri.beSinds 20 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder van Hooydonk ,  Adrien  Sinds 20 juli 2022
Bestuurder van Hooydonk ,  Eric  Sinds 20 juli 2022
Bestuurder van Hooydonk ,  Pierre  Sinds 20 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 augustus 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 augustus 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 25 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 augustus 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 augustus 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 25 juli 2022
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 25 juli 2022
Btw 2008  45.192  -  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 25 juli 2022
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 25 juli 2022
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 25 juli 2022
Btw 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 25 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.610 -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug