shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.904.265
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juli 2022
Begindatum:26 juli 2022
Naam:La Cour St-Jean Exploitation
Naam in het Frans, sinds 26 juli 2022
Adres van de zetel: Rue des Fermes(VIE) 1
4317 Faimes
Sinds 26 juli 2022
Telefoonnummer:
0496868136 Sinds 1 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thomas@lacourstjean.beSinds 1 augustus 2022
Webadres:
www.courstjean.be Sinds 1 augustus 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 3 augustus 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 augustus 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 3 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 augustus 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 16 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug