shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.988.892
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 2022
Begindatum:28 juli 2022
Naam:MUSTAFA WALI
Naam in het Frans, sinds 28 juli 2022
Adres van de zetel: Quai du Halage 82
4420 Saint-Nicolas
Sinds 28 juli 2022
Telefoonnummer:
0467666137 Sinds 1 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mehrimran03@gmail.comSinds 1 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Imran ,  Mohammad  Sinds 28 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  47.420  -  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 augustus 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 7 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug