shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.219.417
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2022
Begindatum:29 juli 2022
Naam:VB Service
Naam in het Frans, sinds 29 juli 2022
Adres van de zetel: Chemin de Messe 42
4557 Tinlot
Sinds 29 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Baugnet ,  Murielle  Sinds 29 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 juli 2022
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 29 juli 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 juli 2022
Btw 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 juli 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 29 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug