shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.438.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2022
Begindatum:5 augustus 2022
Naam:RM SQUARE
Naam in het Frans, sinds 5 augustus 2022
Adres van de zetel: Drève des Hêtres 6
1470 Genappe
Sinds 16 september 2022
Telefoonnummer:
+32472216035 Sinds 5 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vromman.aline@gmail.comSinds 5 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tondreau ,  Gwenaël  Sinds 5 augustus 2022
Bestuurder Vromman ,  Aline  Sinds 5 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug