shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.482.208
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2022
Begindatum:8 augustus 2022
Naam:MEDIALINE
Naam in het Frans, sinds 8 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue du Baulet(LSS) 59
4250 Geer
Sinds 8 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Langer ,  Mathieu  Sinds 8 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 8 augustus 2022
Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 8 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug