shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.513.187
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 augustus 2022
Begindatum:9 augustus 2022
Naam:ACT511
Naam in het Frans, sinds 9 augustus 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Marche(EP) 511
5101 Namur
Sinds 9 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32498293764 Sinds 9 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
eleonore@act511.beSinds 9 augustus 2022
eleonore@act511.beSinds 9 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Legrain ,  Eléonore  Sinds 9 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 augustus 2022
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 10 augustus 2022
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 10 augustus 2022
Btw 2008  71.122  -  Landmeters
Sinds 10 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug