shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.560.501
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 augustus 2022
Begindatum:10 augustus 2022
Naam:SOLOAL
Naam in het Frans, sinds 10 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Patenier 3
5000 Namur
Sinds 10 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
srlsoloal@gmail.comSinds 10 augustus 2022
Webadres:
http://electropiecescenter.visynet.be Sinds 10 augustus 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Barnabé ,  Sophie  Sinds 10 augustus 2022
Bestuurder Tuteleers ,  Lolita  Sinds 29 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 23 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 augustus 2022
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 augustus 2022
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 23 augustus 2022
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 23 augustus 2022
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 23 augustus 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.525 -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug