shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.694.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 augustus 2022
Begindatum:17 augustus 2022
Naam:BYME
Naam in het Frans, sinds 17 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue du Centre Spatial 4   bus 21
4031 Liège
Sinds 16 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 17 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Berndt ,  Sylvain  Sinds 17 augustus 2022
Vennoot of lid Berndt ,  Yohann  Sinds 17 augustus 2022
Zaakvoerder Berndt ,  Yohann  Sinds 17 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2022
 
Ruwbouw
Sinds 26 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug