shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.724.213
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 augustus 2022
Begindatum:17 augustus 2022
Naam:BE POWER CARS
Naam in het Frans, sinds 17 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Louis Haute(VD) 25
5020 Namur
Sinds 17 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32488256246 Sinds 17 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
e.kalkandelen@outlook.frSinds 17 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kalkandelen ,  Ertan  Sinds 17 augustus 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Mangin ,  Jean-Allan  Sinds 17 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 19 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 19 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  45.401  -  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug