shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.727.478
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 augustus 2022
Begindatum:17 augustus 2022
Naam:TERRES DE HODOUMONT, entreprise agricole
Naam in het Frans, sinds 17 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Hodoumont 1
5354 Ohey
Sinds 17 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32477223323 Sinds 17 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
virginie.jaumain@gmail.comSinds 17 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jaumain ,  Virginie  Sinds 17 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 september 2022
 
 

Toelatingen

Landbouwonderneming
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  03.220  -  Aquacultuur in zoet water
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 augustus 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 17 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug