shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.770.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 augustus 2022
Begindatum:18 augustus 2022
Naam:HORTUS BY JL
Naam in het Frans, sinds 18 augustus 2022
Adres van de zetel: Hauzeur 17   bus G
4650 Herve
Sinds 18 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Di Marco ,  Lisa  Sinds 18 augustus 2022
Bestuurder Laboureur ,  Jonathan  Sinds 18 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 augustus 2022
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 18 augustus 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 augustus 2022
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug