shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.782.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 augustus 2022
Begindatum:19 augustus 2022
Naam:Brigitte Monfort - Psychologie clinique
Naam in het Frans, sinds 19 augustus 2022
Afkorting: Monfortpsy
Naam in het Frans, sinds 19 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Grande(Chevetogne) 133
5590 Ciney
Sinds 19 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 19 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Monfort ,  Brigitte  Sinds 19 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.904  -  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Sinds 19 augustus 2022
Btw 2008  01.490  -  Fokken van andere dieren
Sinds 19 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug