shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.874.166
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 augustus 2022
Begindatum:23 augustus 2022
Naam:TAVOITURE.BE
Naam in het Frans, sinds 23 augustus 2022
Adres van de zetel: Place de Longuenesse(VD) 20
5020 Namur
Sinds 23 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32475633228 Sinds 23 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
antoine.petrebpn@gmail.comSinds 23 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pétré ,  Antoine  Sinds 23 augustus 2022
Bestuurder Roland ,  Catherine  Sinds 23 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 16 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 september 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 16 september 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug