shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.915.144
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2022
Begindatum:24 augustus 2022
Naam:Entreprise agricole Fossépré
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2022
Afkorting: Fossépré Agri
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Meura 9
4217 Héron
Sinds 24 augustus 2022
Telefoonnummer:
+3285712044 Sinds 24 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fossepre.roland@hotmail.comSinds 24 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fossépré ,  Roland  Sinds 24 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 september 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 24 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug