shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.920.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2022
Begindatum:24 augustus 2022
Naam:FESTIN DELI
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2022
Adres van de zetel: Boulevard d'Avroy 238   bus A
4000 Liège
Sinds 24 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@festindeli.comSinds 24 augustus 2022
Webadres:
www.festindeli.com Sinds 24 augustus 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wouters ,  Stephanie  Sinds 24 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 30 augustus 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 30 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 24 augustus 2022
Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 24 augustus 2022
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 24 augustus 2022
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 24 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug