shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.979.876
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 2022
Begindatum:25 augustus 2022
Naam:PILOFT2
Naam in het Frans, sinds 25 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue d'Harscamp 48   bus 1
4020 Liège
Sinds 25 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32475790677 Sinds 25 augustus 2022
0475790677 Sinds 25 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@piloft2.beSinds 25 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Barnabé ,  Julian  Sinds 25 augustus 2022
Bestuurder Charlot ,  Frédéric  Sinds 25 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug