shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.145.469
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2022
Begindatum:28 augustus 2022
Naam:M.D.A.C.
Naam in het Frans, sinds 28 augustus 2022
Afkorting: M.D.A.C.
Naam in het Frans, sinds 28 augustus 2022
Adres van de zetel: Place Laixheau 35
4040 Herstal
Sinds 28 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32498286986 Sinds 28 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
adelaidecataldo@gmail.comSinds 28 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cataldo ,  Adélaïde  Sinds 28 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 september 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 september 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 6 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug