shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.156.258
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 2022
Begindatum:29 augustus 2022
Naam:BMH TECHNICS
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Adres van de zetel: Thier Hamal(EVE) 11
4630 Soumagne
Sinds 29 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Benali ,  Manssour  Sinds 29 augustus 2022
Bestuurder Bouziane ,  Hafiz  Sinds 29 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 28 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 september 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 september 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  47.420  -  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 1 september 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug