shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.182.883
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 2022
Begindatum:29 augustus 2022
Naam:BELGIAN ELECTRONIC RESEARCH
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Afkorting: B.E.R.
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Paradis 68
4000 Liège
Sinds 29 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32491882104 Sinds 29 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
arnaud.vange@hotmail.comSinds 29 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Genechten ,  Arnaud  Sinds 29 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
Ruwbouw
Sinds 7 juni 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 5 oktober 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 juni 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 juni 2023
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 7 juni 2023
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.120  -  Vervaardiging van elektronische printplaten
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  26.510  -  Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 15 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug